Aanmelden voor KBO-Baarlo

Hier kunt u lid worden van KBO-Baarlo.

* = verplicht veld
Aanhef:
Achternaam*:
Voorletters*:
Roepnaam*:
Geboortedatum*:
 
Adres + huisnummer*:
Woonplaats + Postcode*:
Telefoonnummer*:
E-mailadres*:
 
(Vroegere) werkzaamheden: (invullen vrijblijvend)
Hobby's / interesses: (invullen vrijblijvend)
 
Wens(t)en lid te worden van de ouderenvereniging Baarlo met ingang van*:
Hij /Zij machtigt de penningmeester de jaarlijkse contributie t.b.v. € 23,- p.p. automatisch te innen van Banknummer /gironummer:
(aangekruist is "Ja")
Bankrekeningnummer:
N.B.: door het nummer van uw bank- of postbankrekening in te vullen machtigt u KBO Baarlo om de contributie jaarlijks via automatisch incasso te innen. Zodra uw lidmaatschap pas er is zullen wij deze persoonlijk overhandigen en vragen voor een schriftelijke handtekening om aan de incasso eisen te voldoen.
 
Opmerking:
 
Door het aanmeldformulier te ondertekenen/te verzenden geeft u zich op als lid van KBO Baarlo en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. KBO Baarlo gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe wij dat doen kunt u nalezen in ons privacystatement.
 
Omdat computers steeds slimmer worden, is het mogelijk dat "kwaadaardige" computers onze formulieren invullen. Dit willen we voorkomen met deze stap. Laat uw muis een tijdje op het vierkantje hierlangs staan. Zodra er een vinkje verschijnt, kunt u op "Versturen" drukken.
3000
 
Privacy Statement© 2019 KBO Baarlo. Website door: Jeroen Rood