KBO BaarloContributie-inning

Mededeling voor de leden

Zoals besloten en  vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 5 maart jl. is in verband met de hoge bankkosten – in afwijking van voorgaande jaren – de contributie voor 2024 in één keer automatisch geïncasseerd. Dus per lid is er € 25,00 van de eigen rekening afgeschreven.

Het besluit houdt tevens in dat ook in de navolgende jaren de contributie eenmalig in zijn geheel automatisch zal worden geïncasseerd bij de leden.

Bron: Penningmeester KBO Baarlo