KBO Baarlo

Jaarprogramma

2023


Het hieronder gepubliceerde programma en andere op deze website vermelde zaken zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen. Raadpleeg daarom altijd deze website voor de meest actuele informatie, specifiek de laatst gepubliceerde (maandelijkse) infobijlage onder het menu:

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt overigens ook als infobijlage/flyer maandelijks in de brievenbus bezorgd bij alle leden, tezamen met het KBO-Magazine “ONS Limburg”.


Activiteiten georganiseerd door de KBO Baarlo zijn alleen bedoeld voor de leden!


Maandag 09 januari Filmmiddag
Zaterdag 04 februari Seniorenzitting ‘De Kook’

19, 20 en 21 februari Vasteloavend


Dinsdag 14 maart Jaarvergadering
Vrijdag 24 maart Vrijwilligersvond
Maandag 27 maart Modeshow bij Bazus
Maandag 03 april Bloemschikken (Pasen)

09 en 10 april Pasen


Maandag 17 april Informatie over oorlogsjaren

Woensdag 27 april Koningsdag


Woensdag 10 mei Hele dagreis
Woensdag 24 mei Lentefietstocht ca. 45-50 km

18 mei Hemelvaartsdag

28 en 29 mei Pinksteren

1 t/m 4 juni Volksfeesten


Maandag t/m vrijdag 05 t/m 09 juni  Vakantiereis Saarland (Hotel Roemer Merzig)
Maandag 19 juni Themamiddag
Woensdag 19 juli Fietstocht ca. 25 km
Woensdag 09 augustus KBO Jeu de Boules toernooi
Woensdag 23 augustus Bezoek Studio Peel en Maas
Woensdag 6 september Najaarsfietstocht ca. 45 km

09 t/m 13 september Kermis


Maandag 11 september Kermismatinée in zaal Habets
Maandag 16 oktober Bezoek Risk Factory
Maandag 13 november Themamiddag (film)
Zaterdag 16 december Vrijwilligers-jaarafsluiting
Maandag 18 december Bloemschikken (Kerst)
Vrijdag 22 december Kerstmiddag in zaal Habets

Kienen op donderdagmiddag (1x per maand)

meer info


Nieuwe leden

Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. De jaarcontributie voor leden is € 25,00.

Wist u dat iemand die elders lid is van een KBO-vereniging ook gastlid kan worden van onze vereniging KBO Baarlo? Men betaalt dan een gereduceerde contributie van € 10,00 per jaar en kan dan aan alle activiteiten deelnemen.