KBO BaarloOuderenadviseurs (VOA’s)


Hay van Rensen  tel. 077 – 4772168
Wim Roelofsma  tel. 077 – 4771696
Henk Veenhof  tel. 077 – 8509652
Hilde Basten  tel. 06 – 82072847

Op verzoek informeren en helpen zij u graag bij vragen over o.a.:

  • Belastingaangifte/teruggave
  • Huur- en zorgtoeslag
  • Vervoersvoorzieningen
  • Toewijzing woonruimte
  • Bijzondere Bijstand
  • Persoonsgebonden Budget
  • Hulp via de Thuiszorg
  • Pensioenaanvraag
  • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen