KBO Baarlo

Ouderenadviseurs

Hay van Rensen  tel. 077 – 4772168
Wim Roelofsma  tel. 077 – 4771696

Op verzoek informeren en helpen zij u bij vragen over bijv.:

  • Belastingaangifte/teruggave
  • Huur- en zorgtoeslag
  • Vervoersvoorzieningen
  • Toewijzing woonruimte
  • Bijzondere Bijstand
  • Persoonsgebonden Budget
  • Hulp via de Thuiszorg
  • Pensioenaanvraag
  • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Actueel nieuws:  Zorgtoeslag stijgt met 412 euro (in 2023)