KBO BaarloBestuur


Tiny Vennix Voorzitter 06-22493152 secretaris@kbobaarlo.nl
VACANT Secretaris
Mirjam Veenhof Penningmeester KBO Baarlo 077-8509652 penningmeester@kbobaarlo.nl
Hilde Basten Penningmeester “Aan ’t Paedje” 06-82072847
Wiel Welles Vice-voorzitter 06-30797291
Ine Eulenpesch Ledenadministrateur 077-4772558 info@kbobaarlo.nl
Arna Crienen Bestuurslid 077-4772354
Trix van de Ven Aspirant-Bestuurslid 077-4771583

Het bestuur vergadert iedere 1e woensdagmorgen van de maand.