KBO Baarlo

Bestuur


Tiny Vennix Voorzitter 06-22493152 secretaris@kbobaarlo.nl
VACANT Secretaris
Ine Eulenpesch Ledenadministrateur 077-4772558 info@kbobaarlo.nl
Arna Crienen Vice-voorzitter 077-4772354
Tiny Smits Bestuurslid 077-4772028
Wiel Welles Bestuurslid 06-30797291
Mirjam Veenhof Penningmeester KBO Baarlo 077-8509652 penningmeester@kbobaarlo.nl
Hilde Basten Penningmeester “Aan ’t Paedje” 06-82072847

Het bestuur vergadert iedere 1e woensdagmorgen van de maand.