KBO BaarloDagtochten (fietstochten, excursies e.d.)

Ieder kalenderjaar organiseert de Commissie Dagtochten van KBO Baarlo meerdere dagtochten. Onder andere in de vorm van fietstochten door de regio en daarnaast diverse interessante excursies naar bedrijven of andersoortige locaties (per fiets of met een bus afhankelijk van afstand of jaargetijde).

Welke dagtochten dat zijn en wanneer deze plaatsvinden is terug te vinden in het Jaarprogramma.

Let ook steeds op de aankondigingen op deze website en/of de Infobijlage welke u als lid maandelijks ontvangt bij het KBO-magazine “ONS”. Daarin wordt de meest actuele informatie (inhoud / programma) verstrekt over de dagtochten en op welke wijze u hieraan kunt deelnemen.

Verslagen van diverse eerdere dagtochten, veelal geïllustreerd met foto’s, zijn overigens elders op deze website te lezen onder de rubriek Nieuws.  Ook routebeschrijvingen van reeds eerder georganiseerde fietstochten door de regio zijn terug te vinden op deze website. Wellicht leuk om op eigen gelegenheid (deels) na te fietsen. Raadpleeg daarvoor de rubriek Diensten & info.