KBO BaarloDrukbezochte jaarvergadering 2024: een (foto)verslag

Dinsdag 5 maart jl. vond de algemene ledenvergadering wederom plaats in zaal Unitas. Het bestuur van KBO Baarlo kan weer terugkijken op een geslaagde jaarvergadering met een goede ledenopkomst. Voorzitter Tiny Vennix opende om 13.30 uur de bijeenkomst met een woord van welkom voor de aanwezigen. Vervolgens was er een korte overweging waarin de overleden leden van het afgelopen jaar bij naam werden herdacht en ook een minuut stilte in acht werd genomen voor alle overleden leden van de KBO Baarlo. Dit alles werd opgeluisterd met enkele liederen gezongen door het Seniorenkoor” Levenslust”, alvorens het tijd was voor koffie of thee met een stukje vlaai.

Vergadering

Na het nuttigen van de koffie met een stukje vlaai begon het officiële gedeelte van de vergadering. Diverse jaarlijks terugkerende onderwerpen kwamen ter sprake, zoals: verslag vorige jaarvergadering, activiteiten in het afgelopen jaar, de door de kascommissie gecontroleerde en goedgekeurde financiële cijfers van zowel de KBO-vereniging als Soos Aan ’t Paedje enz.. Dit laatste werd toegelicht door penningmeester Mirjam Veenhof. Daarbij werd ook nog een nieuwe kascommissie benoemd.

Bestuursverkiezingen

Na het terugtreden van Herman Stevens op de vorige jaarvergadering was de functie van secretaris vacant en werd die in het afgelopen jaar waargenomen door voorzitter Tiny Vennix. In de tussentijd was er een potentiële kandidaat voor deze functie gevonden in de persoon van Trix van de Ven. Zij werd dan ook ter vergadering door het huidige bestuur kandidaat gesteld voor deze functie. Daarnaast was penningmeester Mirjam Veenhof tussentijds aftredend, maar weer herkiesbaar De ledenvergadering ging unaniem akkoord met beider benoeming, waarna ook Trix van de Ven als kersvers nieuw gekozen bestuurslid plaats kon nemen achter de bestuurstafel. Waarmee het bestuur weer voltallig is.

Zang en koffietafel

Na afsluiting van het officiële gedeelte konden de aanwezigen genieten van de zang van de Venlose Schlagergruppe “Die neue fünf” (met Baolderse inbreng!). Zij brachten veelal bekende liederen ten gehore, waarbij de zaal dan ook regelmatig uit volle borst meezong. De gezellige middag werd tot slot weer traditioneel afgesloten met een gezamenlijke koffietafel.

Bron: Het Bestuur

 

Meer foto’s