KBO BaarloEven ´terug´ in Saarland!

Donderdagmiddag 5 oktober jl. waren de deelnemers aan de Saarlandreis in `Ut Paedje` uitgenodigd voor een uurtje `Saarland op herhaling‘. Will Langendonck en Bert Denessen loodsten de aanwezigen door een kort programma dat van start ging met een mooie fotopresentatie van de reis door Jan Niessen. Hierna was het tijd om de mooie groepsfoto voor hotel ROEMER uit te reiken. Het was Herman Stevens die via het lot het eerste exemplaar in een mooi lijstje in ontvangst mocht nemen. De overige deelnemers kregen uit handen van Will eveneens deze foto uitgereikt. Vervolgens was het tijd voor koffie/thee met heerlijke zelfgebakken cake door Riny Denessen. Na de pauze werden er door de reiscommissie, bij monde van Bert, enkele stellingen voor-gelegd over de mogelijke weekvakantie in 2024. Met een bijna 100% meerderheid bleek een weekje Duitsland het hoogste te scoren. De reiscommissie gaat nu in samenwerking met ‘Roetje Ghielen’ aan de slag om deze trip, mits voldoende deelname, te organiseren. Via de mail en de bijlage bij het maandblad ONS zullen de KBO-leden op de hoogte worden gehouden.

Als laatste item was er voor alle deelnemers aan de Saarlandreis nog een verrassing in de vorm van leuk bedrag onder couvert, dit als resultante van een batig saldo van deze reis. Uiteraard werd een en ander met applaus begroet.

Samenvattend een leuke en gezellige terugkombijeenkomst die door allen bijzonder op prijs werd gesteld waarbij Wiel Welles, namens het KBO-bestuur, ook woorden van dank sprak richting Will en Bert voor de uitstekende organisatie van deze reis.