KBO BaarloGoed bezochte jaarvergadering 2023: een (foto)verslag

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde jaarvergadering met een goede ledenopkomst. Op dinsdag 14 maart opende voorzitter Tiny Vennix om 13.30 uur de vergadering met een woord van welkom voor de aanwezigen. Als eerste werd gestart met een korte overweging waarin de overleden leden van de afgelopen jaren werden herdacht. Ook werd er even stilgestaan bij alle ellende die er op dit moment heerst in de wereld. Een en ander werd opgeluisterd met bijpassende zang door het Seniorenkoor.

Koffie en vlaai
Na het nuttigen van de koffie met een stukje vlaai begon het officiële gedeelte van de vergadering. Diverse jaarlijks terugkerende onderwerpen kwamen ter sprake, zoals: verslag vorige jaarvergadering, activiteiten afgelopen jaar, financiële cijfers van zowel de KBO-vereniging als Soos Aan ‘t Paedje.

Bestuursverkiezingen
Het belangrijkste agendapunt waarbij allereerst afscheid werd genomen van enkele bestuursleden en deze ontvingen dan ook de daarbij behorende waarderingssymbolen (erespeld en certifcaat) en attenties van de KBO. Het betrof hier Wim Roelofsma, Tiny Smits, en Herman Stevens. Zij werden allen bedankt voor hun jarenlange inzet voor de KBO Baarlo. Van Leo Schoeber was al eerder afscheid genomen. Als nieuw bestuurslid werd door het huidige bestuur Hilde Basten van Megen kandidaat gesteld. De vergadering ging unaniem akkoord met haar benoeming. Ook ging de vergadering unaniem akkoord met de herbenoeming van Wiel Welles en voorzitter Tiny Vennix.

Zang en koffietafel
Hierna konden de aanwezigen genieten van de zang van het Smartlappenkoor ‘Schoën Luuj’. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke koffietafel.

Bron: Het Bestuur

Meer foto’s