KBO BaarloDoortrappen, veilig fietsen tot je 100ste”.

Doortrappen, veilig fietsen tot je 100ste”.

Onder het motto “niet afstappen, maar doortrappen” is de Provincie Limburg samen met KBO Limburg nu aan de slag met het project “Doortrappen veilig fietsen tot je 100ste. Het project is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarbij o.a. ook Veilig Verkeer Nederland, VeiligheidNL,  BOVAG en Fietsersbond betrokken zijn.

Zoals de projectnaam al aangeeft is fietsveiligheid en de kwetsbaarheid van senioren in het verkeer een belangrijk thema in dat project. Onlangs hebben in het Forum in Roermond een tweetal informatiemiddagen plaatsgevonden over dit onderwerp. Daarbij waren vertegenwoordigers van de provincie Limburg, de landelijke projectorganisatie, diverse gemeenten en diverse KBO-verenigingen uit de provincie aanwezig, waaronder ook KBO Baarlo. Zij bespraken o.a. hoe je de doelgroep voor dit project, de senioren, in beeld kan brengen. En natuurlijk was de (persoonlijke) verkeersveiligheid en het fietsen in groepen onderwerpen van gesprek.

WAAROM DIT PROJECT?

Senioren fietsen graag, maar zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Al jaren stijgt het aantal fietsongevallen onder senioren. En helaas ook het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. In Limburg kwamen vorig jaar 54 mensen om door een ongeluk in het verkeer. Dat zijn er 13 meer dan in 2021. De meeste slachtoffers die verongelukten zaten op de fiets, dat aantal verdubbelde bijna. Vorig jaar overleden er 23 fietsers op de Limburgse wegen, terwijl dat er een jaar eerder nog 12 waren. Het aantal oudere fietsers dat na een ongeval met ernstig letsel op de spoedeisende hulp terecht komt, neemt toe. In een kwart van de gevallen gaat dit om ernstig hersenletsel. Veel oudere fietsers durven na een ongeval niet meer te fietsen. Dat heeft grote impact op de gezondheid, zelfredzaamheid en de mogelijkheden om sociaal betrokken te kunnen zijn.

Meer info: lees hier verder

Doel van het nu gestarte project “Doortrappen” is het aantal fietsongevallen onder senioren terug te dringen en ervoor te zorgen dat senioren op een veilige manier mobiel en vitaal blijven.


ADVIES: DRAAG EEN FIETSHELM!

Aan het verminderen van de voorgaand genoemde cijfers kunnen we samen iets doen, o.a. door het aanschaffen én dragen van een fietshelm.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het dragen van een fietshelm de kans op ernstig hersenletsel met 60% vermindert en de kans op dodelijk hersenletsel zelfs met 71%!

Onlangs ging de Campagne ‘Limburg zet je fietshelm op!’ van start. Doel is om zoveel mogelijk mensen, en zeker senioren, te bewegen een fietshelm te dragen. Meer info over de voordelen en het waarom van het dragen van een fietshelm, alsmede tips voor de aanschaf van een fietshelm: lees hier verder

Een fietshelm kopen?: Zo doe je dat!


WAT KUN JE ZELF NOG DOEN?

Wat meehelpt is de kennis van de actuele verkeersregels. Is jouw kennis daarvan nog wel up-to-date? Test het!