KBO BaarloIn Memoriam ……. Theo Kremer

 Op zondag 19 juni is op 87-jarige leeftijd Theo Kremer overleden. Gedurende zijn Baarlose jaren heeft Theo zich ook nadrukkelijk ingezet voor de leden van de KBO.

Als bestuurslid van (2000 tot 2012) en daarna als vrijwilliger heeft hij zijn steentje bijgedragen aan de KBO.

Steeds kon er een beroep op hem gedaan worden.

Wij zijn hem er dan ook zeer dankbaar voor en wensen zijn vrouw Christien en verdere familieleden veel sterkte toe in deze voor hen moeilijke tijd.

Namens Bestuur en leden,

Tiny Vennix
Voorzitter KBO Baarlo