KBO BaarloKBO Baarlo, contributie-informatie MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen)

KBO Baarlo, contributie-informatie MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen)

Hierbij enige uitleg over de berekening en de inning van de contributie (lesgelden) van de sportgroepen binnen de KBO Baarlo zoals yoga, gymnastiek, Tai Chi, sport en spel.

Over het gehele jaar verspreid worden er 40 lessen door de docenten verzorgd. Door vakanties en vrije dagen kan per kwartaal het aantal lessen verschillen.

Voor de betaling van deze 40 lessen wordt elk kwartaal € 35,00 via een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. U betaalt dus € 3,50 per les.

Mocht u meer dan 6 weken door ziekte niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u een bedrag aan contributie terugvragen middels een bericht aan de penningmeester van de KBO Baarlo.

Het mailadres is penningmeester@kbobaarlo.nl

Verhinderingen van deelname aan de lessen anders dan door ziekte geeft geen recht op restitutie van contributie.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden van de KBO Baarlo of via mail info@kbobaarlo.nl.