KBO Baarlo



Kerstmiddag 2022 (16 december)

Zoals reeds samen met de KBO-infobijlage (nr. 12/1) per apart toegevoegde circulaire aan ieder KBO-lid is medegedeeld organiseert de Stichting Kerstmiddag Baarlo dit jaar voor de 43e maal de jaarlijkse Kerstmiddag voor zieken, invaliden, gehandicapten en senioren van Baarlo. Deze wordt gehouden op vrijdag 16 december 2022 in zaal Unitas (Habets). De zaal gaat open om 13.30 uur

De indeling is als volgt:

14.10 -14.15 uur: Welkomst- en openingswoord door Stichting-voorzitster Mariet Bouten

14.15 – 14.30 uur: Boeteviering door Kapelaan Te Boekhorst

14.30 – 15.30 uur: Plechtige H. Mis, opgedragen door Kapelaan Te Boekhorst en muzikaal opgeluisterd door het Seniorenkoor o.l.v. Marco van Lier

15.30 -16.15 uur: Koffie/thee met vlaai

16.15 – 17.15 uur: Muziek verzorgd door de Jeugdfanfare o.l.v. Marco van Lier

17.30 – 18.00 uur: Koffietafel

18.00 – 18.05 uur: Sluiting van de kerstmiddag door Mariet Bouten

Mede door de bijdrage van Stichting Baronese d’Erp Baarlo, mogen wij U deze middag aanbieden voor €8,- per persoon voor deelname aan de koffietafel, incl. 1 consumptie in de pauze. 

Wenst U aan de Kerstmiddag deelnemen, verzoeken wij u vriendelijk het opgavestrookje op de circulaire óf een briefje in te vullen met hieronder vermelde gegevens en dit in een gesloten envelop inclusief €8, per persoon in te leveren bij: Mariet Bouten, Bong 33 of tijdens de openingsuren bij Soos “Aan ’t Paedje” in de aldaar geplaatste bus of bij Koos Verstappen, Kwistbeeklaan 32.

Wij hopen dat de Kerstmiddag aan Uw verwachtingen mag voldoen en voor velen van U een echte kerstviering zal zijn.

Uiterste inleverdatum: donderdag 8 december.

Zonder aanmelding en betaling kunt u niet deelnemen aan de kerstmiddag!


Briefje met daarop vermeld:

  • Naam
  • Aantal personen dat wenst deel te nemen aan de kerstmiddag
  • Bedrag (aantal personen x €8,-)
  • Adres
  • Geef aan of u afgehaald wenst te worden JA*/NEE

* Afhalen alleen als U niet op eigen gelegenheid kunt komen of door iemand gebracht kunt worden.

Opgavebriefje + bedrag in gesloten envelop inleveren!