KBO BaarloOntwikkelingen binnen KBO Limburg

Al geruime tijd is er een discussie m.b.t. het samengaan van de KBO en PCOB. Dit proces verliep zeer moeizaam en gaf veel problemen. Uiteindelijk heeft o.a. de KBO Limburg, gezien alle ontstane problemen, besloten om uit de Unie KBO/PCOB te stappen, het lidmaatschap van Unie KBO per 1 januari a.s. te beëindigen en zelfstandig verder te gaan. Op woensdag 9 november 2022 viel het definitieve besluit tijdens een extra Algemene Vergadering van KBO Limburg.

U als lid van onze afdeling zult daar weinig van merken. Alle voorzieningen (zorgverzekering, energieafspraken etc.) blijven van toepassing. Het enige merkbare feit zal zijn dat er vanaf januari 2023 een ander maandblad zal verschijnen.

Nieuw magazine

KBO Limburg zal (samen met o.a. KBO Brabant) een nieuw ledenblad gaan uitgeven welke als titel zal hebben: “ONS LIMBURG met de aanduiding “Limburg” specifiek voor onze provincie. Het nieuwe magazine zal op nagenoeg dezelfde wijze als in het verleden bij de leden in de brievenbus bezorgd worden.

Meer info

Bron: Het Bestuur