KBO BaarloJubileum 50 jaar KBO Baarlo (1966 — 2016), een geslaagd feest

Jubileum 50 jaar KBO Baarlo (1966 — 2016), een geslaagd feest

KBO Baarlo bestaat 50 jaar en oktober 2016 was de maand waarin dit jubileum uitgebreid en op gepaste wijze is gevierd.

Het feestprogramma

De aftrap van het de viering van dit gouden jubileum was op zondag 9 oktober in de kerk van Baarlo met een goed bezochte H. Mis met intentie voor leden en overleden leden van KBO Baarlo.  Op  zaterdag 15 en zaterdag 22 oktober waren de jubileumfeestmiddagen in zaal Unitas aan de Wilhelminastraat, waaraan verdeeld over die twee zaterdagen ruim 340 leden aan deelnamen.  Alle programmaonderdelen waren top. De aanwezige leden hebben op de feestmiddag genoten van de diverse optredens en daarna ook van het gereed staande buffet. Een speciaal woord van dank is hiervoor op zijn plaats voor John en Jolanda Habets en medewerkers voor de geweldige verzorging op deze middagen. Ook hartelijk dank aan alle Baarlose ondernemers voor hun bijdragen aan dit jubileum. En natuurlijk willen we ook alle leden die aanwezig waren danken voor de wijze waarop zij hun enthousiasme toonden. En niet in de laatste plaats uiteraard onze dank aan de artiesten en “geluidsman” Cor Blom, die aan het welslagen van dit feest enorm hebben bijgedragen.

Geweldig geslaagde hobbytentoonstelling 

Deze tentoonstelling van en door Baarlose senioren vond plaats op zondag 16 oktober in de zaal van Jongerencentrum Sjiwa. Natuurlijk gaat onze dank uit naar die leden die enthousiast hebben meegewerkt aan de hobby tentoonstelling waar een groot aantal Baarlose senioren konden laten zien en vertellen wat hun hobby was. Mede door hun geweldige inzet is deze tentoonstelling zeer geslaagd. De honderden bezoekers, waaronder een camerateam van Omroep Peel & Maas, waren vol lof over wat er op deze tentoonstelling werd getoond en het vakmanschap dat werd geëtaleerd. Voor de vele bezoekers een ongekende ervaring om de grote diversiteit aan hobby’s te zien én de kwaliteit van het gebodene.

Omroep P & M maakte een zéér uitgebreide videoreportage (in 2 delen) over de grandioze spontaniteit waarmee een 25-tal Baarlose senioren hun hobby hebben gedemonstreerd. Beide videoreportages die via Omroep P&M zijn uitgezonden, zijn ook hieronder nogmaals te bekijken. Iedereen die deze show heeft bezocht was vol bewondering over het grote aantal verschillende hobby’s en het enthousiasme waarmee ze werden gepresenteerd.

Al met al kunnen we als bestuur en leden terugkijken op een prachtig jubileumfeest, waar nog lang over nagepraat zal worden.

Senioren van KBO Baarlo en hun hobby’s – Deel 1

 Senioren van KBO Baarlo en hun hobby’s – Deel 2