KBO BaarloSeniorenkoor Levenslust Baarlo zoekt versterking

Na de Coronapandemie maakten we ons grote zorgen over het voortbestaan van het koor; meerdere leden waren ons namelijk ontvallen waaronder de dirigent. Vol goede moed zijn we op zoek gegaan naar een nieuw repertoire, naar een dirigent die hierbij zou passen en het daaraan verbonden passend kostenplaatje. Daarin zijn we wonderwel geslaagd.

Medio vorig jaar zijn we daarmee voortvarend gestart en met de Kerstviering 2022 en de afgelopen jaarvergadering van de KBO hebben de leden de eerste resultaten kunnen horen.

Op vrijdag 22 december a.s.  verzorgen we een optreden tijdens de kerstviering voor de ouderen. Over ruim een jaar hopen we het 35-jarig bestaan van ons koor te kunnen vieren. We kijken uit naar nieuwe leden die ons koor willen komen versterken.

Elke maandagmorgen repeteren we van 10.00-11.30 uur in `t Paedje.

 

Kom eens vrijblijvend luisteren en kennismaken. Het sociale aspect staat hoog in ons vaandel!

Informatie: Truus van Rensen, secr. Tel. 077-4772168 en Ineke van Acker Tel. 077- 4773280