KBO BaarloVerhelderende themamiddag huisartsen in KBO-Soos Aan ’t Paedje

Verhelderende themamiddag huisartsen in KBO-Soos Aan ’t Paedje

Maandag 5 februari jl. was er voor belangstellenden een themamiddag in KBO-Soos Aan ’t Paedje verzorgd door de Huisartsenpraktijk Baarlo, waar het draaide om de volgende thema’s .

  • “Vroeger was alles anders…”:   Toen liep je zo binnen bij de huisarts en werd je direct geholpen. In het weekend had de huisarts in Baarlo dienst en kreeg je hem zelf, of zijn vrouw, of zijn zoon, aan de telefoon
  • “Vroeger was alles beter…” : De huisartsenzorg in Nederland, en dus ook in Baarlo, is in de laatste 20 jaar heel erg veel veranderd. Dat vraagt aanpassing van de mensen die er werken, maar ook aanpassing van de mensen die gebruik maken van huisartsenzorg, en dat is eigenlijk iedereen.

De namens de Huisartsenpraktijk Baarlo aanwezige huisartsen, Yvonne te Riele en Janine Fransen, gaven aan de hand van deze thema’s een zeer heldere op de veranderde situatie gedurende de afgelopen jaren. Tevens gaven zij ook duidelijk aan dat er ook in de toekomst nog wel wijzigingen zullen komen welke mogelijk niet altijd patiëntvriendelijk zullen overkomen, maar noodzakelijk zijn om de alsmaar groeiende huisartsenzorg op peil en uitvoerbaar te houden.

Op het einde van deze middag werd er uitvoerig stilgestaan bij een bijzonder taak welke de huisartsen hebben te weten ” Euthanasie”.  Dit is ook voor de artsen een zeer beladen onderwerp maar zij voelen zich wel geroepen om ook deze taak uit te voeren. Hier gaat wel een heel traject aan overleg aan vooraf.

Al met al kunnen we terugzien op een zeer geslaagde maar ook informatief duidelijke themamiddag.

Onze dank gaat daarom ook uit naar de beide artsen.

Bestuur KBO Baarlo