KBO BaarloWeek vakantie met de KBO

De KBO Baarlo organiseert jaarlijks een geheel verzorgde (bus)vakantiereis van één week voor haar leden.

Lees hier als voorbeeld een verslag van de meest recente vakantiereis

Ook dit jaar wordt er weer een geheel verzorgde vakantiereis georganiseerd door de Commissie Vakantiereizen. De vakantiereis kan uiteraard alleen doorgaan bij voldoende deelname. Nadere informatie omtrent deze reis wordt tijdig verstrekt via de bijlage bij het KBO maandblad “ONS” en via deze website.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de contactpersonen: 

Will Langendonck, tel. 077 – 4771977
Bert Denessen, tel. 077 – 4771635