KBO BaarloTerugblik op de jubileum-vakantiereis naar Stolberg (Harzgebergte) – 2019

Van 3 t/m 7 juni 2019 had – de reiscommissie bestaande uit Wim en Adri – een  jubileumreis (25e) gepland naar het schilderachtige stadje Stolberg in het Harzgebergte-gebied, gelegen in de voormalige DDR. Aldaar verbleven de deelnemers in het romantisch hotel ‘Stolbergerhof’ gedurende deze weekvakantie.

Uit een aantal reacties van de 39 deelnemers hebben wij vernomen dat het een mooie, ontspannen, fantastische en goed verzorgde reis was.

We hadden werkelijk alles mee –  niet alleen de koffie met vlaai – maar ook de lunchpakketjes, water en versnaperingen. Een ervaren chauffeur Harrieke, een puike organisatie bestaande uit Wim-Adri in samenwerking met hostess Gabi én ook nog eens geweldig mooi weer. Maar bovenal KBO-leden die voor elkaar klaarstonden als er hulp geboden moest worden.

Er werd genoten van het mooie landschap met zijn bloemenpracht en vergezichten, het bezoek aan de historische binnenstad Quedlimburg en een trip naar de Brocken (hoogste berg van Noord Duitsland). Genoten werd ook van de bezoeken aan de Barbarossahöle en het voormalige DDR-kuuroord Bad Harzburg.

Kortom, de reiscommissie had een goed verzorgd programma op papier gezet en uitgevoerd dat vol verrassingen zat met voor eenieder wat wils. Zowel voor de zeer actieve als voor de minder actieve deelnemers, die allen met veel voldoening hier op terugkijken.

Mede dank zij de goede voorbereiding en uitvoering van Wim en Adri,  de secure en zorgzame chauffeur Harrieke en de hulp van Gabi werd het voor eenieder een onvergetelijke reis, waarvoor een groot woord van dank op zijn plaats lijkt voor genoemde personen.

De deelnemers aan genoemde reis kunnen  met veel plezier en voldoening hierop terugkijken.

Geplande vakantiereis 2023 “Merzig/Saarland” 

Helaas hebben wij de afgelopen 2 jaar geen vakantiereis meer kunnen organiseren omdat Corona roet in de organisatie strooide en het verboden was om activiteiten te ontplooien.

Inmiddels is de situatie veranderd en mogen er weer activiteiten worden opgestart en dit heeft de commissie “Vakantiereis” ter harte genomen. De commissie heeft recentelijk een enquête opgesteld om de interesse bij de leden te polsen voor het organiseren van een vakantiereis in 2023 naar Merzig in het Saarland. Die kan uiteraard alleen doorgaan bij voldoende deelname.

Dit enquêteformulier was als extra bijlage bij het Magazine nr. 7/8  gevoegd dat de leden onlangs reeds ontvangen hebben.

Indien er interesse is voor deze reis dan gelieve het verzoek deze enquête zo spoedig mogelijk in te vullen en in te leveren bij de Commissie Vakantiereis. Daar kunt u eventueel ook terecht voor nadere inlichtingen. 

Bron: Commissie Vakantiereis


Voor het oorspronkelijke, uitgebreidere verslag (d.d. 2019) van de reis naar Stolberg:

lees hier