KBO BaarloNieuws

5-daagse KBO – SAARLAND vakantie (24 juli t/m 28 juli 2023)

Door de Coronapandemie hebben de geplande KBO-vakantiereizen in de afgelopen jaren geen doorgang kunnen vinden. Nu alle seinen weer nagenoeg op groen staan wil de reiscommissie -bij minimaal 30 deelnemers- in juli 2023 de Saarland (bus)reis weer gaan organiseren. Ook nu weer in samenwerking met Ghielen BV. Meer informatie in dit artikel!

Lees verder

Gezellige vrijwilligers jaarafsluiting

Als dankbetuiging voor de inzet afgelopen kalenderjaar vond zaterdagmorgen 17 december – na een onderbreking door de COVID-pandemie – weer de traditionele jaarafsluiting plaats voor de vrijwilligers van de KBO. Het werd een gezellig onderonsje onder het genot van een drankje en hapje.

Lees verder

Kerstmiddag 2022 (16 december)

Dit jaar organiseert Stichting Kerstmiddag Baarlo voor de 43e maal de jaarlijkse Kerstmiddag voor zieken, invaliden, gehandicapten en senioren van Baarlo. Deze wordt gehouden op vrijdag 16 december 2022 in zaal Unitas (Habets). De zaal gaat open om 13.30 uur. Opgave uiterlijk 8 december.

Lees verder

Ontwikkelingen binnen KBO Limburg

De KBO Limburg heeft gezien alle ontstane problemen besloten om uit de Unie KBO/PCOB te stappen, het lidmaatschap van Unie KBO per 1 januari a.s. te beëindigen en zelfstandig verder te gaan. Op woensdag 9 november 2022 viel het definitieve besluit tijdens een extra Algemene Vergadering van KBO Limburg.

Lees verder

Zorgtoeslag stijgt met 412 euro (in 2023)

Het kabinet komt met een enorm pakket van maatregelen om het verlies van koopkracht te dempen. Het zou gaan om een totaalbedrag van bijna 16 miljard euro. Onder meer het minimum loon en verschillende toeslagen gaan omhoog. Dat geldt ook voor de zorgtoeslag.

Lees verder

Sfeervol onderling toernooi Jeu de Boules Club en KBO (21-10-2022)

Het traditionele toernooi  tussen de ‘JdBC’ en zustervereniging ‘Ouderenvereniging KBO’, dat na uitstel opnieuw was ingepland op vrijdag 21 oktober jl., was wederom een mooie en sfeervolle happening waar de deelnemers met veel plezier op terugkijken. Waarvan hier een kort verslag met enkele foto’s!

Lees verder

Terugblik bezoek Limburgs Schutterij Museum (19-10-2022)

Het museum, gevestigd in Steyl, omvat een rijke collectie aan uniformen, vaandels, buksen, koningszilver en een grote hoeveelheid onderscheidingen en is door de gezamenlijke Limburgse schutterijen opgericht om dit historisch erfgoed voor het nageslacht te bewaren. Lees en bekijk hier het bezoek- en fotoverslag

Lees verder

Vooraankondiging ‘filmmiddag’ (21-11-2022)

Op maandag 21 november a.s. staat er voor de leden wederom een filmvoorstelling op het programma. Deze voorstelling zal een vervolg zijn op eerdere films die al getoond zijn over Baarlo en omvat bewegende beelden over de jaren 1960/1965.

Lees verder